Our decision on this year’s holiday destination has been affected by many factors. We planned to spend a little money and only had 10 days to rest. In addition, we didn’t take into account trips organized by travel agencies, because we love adrenaline when planning a vacation on our own. The prices of airline tickets for the corresponding dates unfortunately was not attractive. Eventually we decided to go to sunny Croatia – by car.

Na naszą decyzję celu tegorocznych wakacji złożyło się wiele czynników. Planowaliśmy wydać niewiele pieniędzy i dysponowaliśmy jedynie 10 dniami na wypoczynek. Dodatkowo nie braliśmy pod uwagę wycieczek organizowanych przez biura podróży, gdyż kochamy adrenalinę przy planowaniu wypoczynku na własną rękę. Ceny biletów lotniczych na odpowiadające nam terminy niestety nie były atrakcyjne. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na wyjazd do słonecznej Chorwacji – samochodem.

Traveling by car is a great way to explore other countries.

Planning our stay in Dalmatia began with the preparation of the route. We traveled through the Czech Republic, Austria and Slovakia. The first resting place on the road was Wiener Neustadt, a city near Vienna, where we found an accommodation with a very reasonably price. On the way back we decided to stay at Orea Resort Santon, which is located on the outskirts of the Czech town of Brno. Both places proved to be very good for a one night stop.

Podróż samochodem to świetna okazja na zwiedzenie po drodze również innych państw.

Planowanie naszego pobytu w Dalmacji zaczęliśmy od przygotowania trasy. Przejechaliśmy przez Czechy, Austrię i Słowację. Miejscem pierwszego odpoczynku w drodze było Wiener Neustadt, miasto nieopodal Wiednia, w którym znaleźliśmy nocleg w bardzo przystępnej cenie. W drodze powrotnej postanowiliśmy zatrzymać się w Orea Resort Santon, który mieści się na obrzeżach czeskiej miejscowości Brno. Oba miejsca sprawdziły się bardzo dobrze jako jednonocny przystanek.

Our landing place was Tisno – a charming, peaceful town situated between Split and Zadar. By booking.com, we booked a large, modern room with a beautiful view of a quiet Mediterranean bay. Apartment Antonio we can sincerely recommend, especially for the sake of pleasant, helpful service, cleanliness and great location. (By clicking on this link you will get a 15 € discount for the next booking) An additional advantage is the restaurant located on the ground floor of the building right next to the water. You can eat fresh Croatian dishes enjoying a wonderful sunset view. What more could you want!

Naszą przystanią była miejscowość Tisno – urokliwe, spokojne miasteczko położone między Splitem a Zadarem. Przez stronę booking.com, zarezerwowaliśmy duży, nowoczesny pokój z pięknym widokiem na cichą zatokę Morza Śródziemnego. Apartament Antonio możemy szczerze polecić, szczególnie ze względu na przesympatyczną, pomocną obsługę, czystość i świetną lokalizację. (Klikając na ten link dostaniesz 60zł rabatu na następną rezerwację). Dodatkowym atutem jest restauracja mieszcząca się na parterze budynku zaraz obok wody. Możemy w niej zjeść świeże dania kuchni chorwackiej ciesząc się wspaniałym widokiem na zachód słońca. Czego chcieć więcej!

Tisno is located in a very convenient area for people wishing to explore the Dalmatian area by car. Unlike the bigger cities it is in a much quieter location, far from the tourist crowd and night life. The town is famous for its popular Soundwave music festival, which attracts young people from all over Europe every year. In addition to the small towns near our hotel, we also had the opportunity to visit Šibenik, Zadar and Krka National Park, which will have separate posts on the blog soon.

Tisno jest położone w bardzo dogodnej okolicy dla ludzi, którzy chcą zwiedzić tereny Dalmacji samochodem. W przeciwieństwie do większych miast jest to znacznie spokojniejsza lokalizacja, z dala od tłumu turystów i życia nocnego. Miejscowość słynie jednak z popularnego festiwalu muzycznego Soundwave, który co roku przyciąga młodych ludzi z całej Europy. Oprócz małych miejscowości w pobliżu naszego hotelu, mieliśmy okazję zwiedzić również miejscowość Szybenik, Zadar oraz Park Narodowy Krka, o których osobne posty pojawią się na blogu już wkrótce.

Useful information:

When deciding on a car trip you have to remember to buy car vignettes that you will find in kiosks, fuel stations and shops just outside the border (Austria, Czech Republic, Slovakia). As well as payments for the motorway in Croatia. The total cost in both directions was about 100€.

September in Croatia is a risk in terms of weather. We unfortunately missed a few days because of great floods, which particularly affected the region where we were staying.

In Croatia, the currency is Kuna, in Austria Euro and in Czech Republic there are Czech crowns.

The town of Tisno and the nearby towns are, however, very small. So remember to have cash on hand.

One of the best souvenirs you can bring from Croatia is the wonderful regional products – smoked ham, olives, olive oil, wine, beer.

Krka National Park is a large region, with an area of ​​109 km². It is worth to spend the whole day on his sightseeing.

Przydatne informacje:

Decydując się na podróż autem musicie pamiętać o wykupieniu winiet samochodowych, które znajdziecie w kioskach, stacjach paliw, sklepach zaraz przed granicą (Austria, Czechy, Słowacja) oraz płatności za autostradę w Chorwacji. Łączny koszt w obie strony wyniósł nas ok. 400 zł.

Wrzesień w Chorwacji to ryzyko, jeśli chodzi o pogodę. My nieszczęśliwie trafiliśmy na kilka dni wielkich powodzi, które szczególnie dotknęły region, w którym przebywaliśmy.

W Chorwacji płaci się w Kunach, w Austrii w Euro, w Czechach są to Korony Czeskie.

Miejscowość Tisno, jak i pobliskie miasteczka są jednak bardzo małe. Warto więc pamiętać, żeby mieć przy sobie gotówkę.

Jednymi z najlepszych pamiątek jakie można przywieźć z Chorwacji są wspaniałe wyroby regionalne – wędzona szynka, oliwki, oliwa z oliwek, wino, piwo.

Park Narodowy Krka to wielki obszar, bo liczy aż 109 km². Warto więc przeznaczyć cały dzień na jego zwiedzanie.